Humana kogutud riided ei jõua prügimäele

Humana kogutud riided ei jõua prügimäele

Rootsi keskkonnainstituudi (SEI) uuring* näitab, et suur osa Eestis kogutud riietest ei jõua uuele eluringile ning pool kokku kogutud tekstiilist jõuab prügimäele.
Humanal on rõõm tõdeda, et meie sorteerimismahust on taaskasutuseks või ümbertöötluseks sobimatu vaid 5% ning sellest suure osa moodustavad katkised jalatsid ja mänguasjad ja rõivastega kaasa tulnud olmeprügi. Tekstiilijäätmeid on prügi hulgas minimaalselt.

Kogu kaubast, mis Humana sorteerimiskeskusesse jõuab – olgu see imporditud teistest Euroopa riikidest või kogutud Eestis – on üle 80% kandmiskõlbulik ning üle 10% sobib ümbertöötluseks.
Kandmiskõlblikud riided annetame oma partnerorganisatsioonidele, müüme kulude katteks Humana kauplustes ja ekspordime. Kandmiseks mittesobivad kaubad müüme ümbertöötlusse Lätis, Venemaal ja Pakistanis. Plastik ja paber jõuavad ümbertöötlusse Eestis.

Konteinerkogumine Eestis on pidevalt laienenud ning kogused suurenenud. 2019. aastal kogus Humana Eestis kokku 1500 tonni riideid, mis muidu oleks jõudnud prügimäele. SEI hinnangus ostetakse Eestis aastas 15 000 tonni riideid ja kodutekstiili – Humana aitas sellest 10% sellest kogusest jõuda uuele eluringile.

Aasta lõpuks vastutas Humana 65 kogumiskoha eest, kus enamasti asub üks, eriti populaarsetes kohtades aga 2 konteinerit. Kogumine suurenes võrreldes 2018. aastaga 59%, sealhulgas Tallinna konteinerite tootlus tõusis 40% ja Tartu konteinerite oma lausa 65%. Seda mõjutas eelkõige Tartus uute konteinerite lisamine linnaruumi. Kuressaares algas kogumine 2019. aasta jaanuaris.

Kui suureneb inimeste keskkonnateadlikkus, suurenevad ka riideannetused ning soov juba kasutusele võetud ressursse uuele ringile suunata. Prügilas pole mummulisest seelikust või triibulistest pükstest kellelegi kasu, uuel eluringil võib ese aga veel mitmeid inimesi rõõmustada.

*Uuringu kajastused meedias
Osoon 6.01.2020 “Riideprügi”

Maaleht (tasuline) 15.01.2020 “Pooled taaskasutuseks annetatud ja jäätmejaamadesse viidud riietest hävitatakse”