Humana kogus 60 rekkatäit riideannetusi

60 rekkatäit riideannetusi

Täpselt nii palju – 60 rekkatäit –kogus Humana 2015. aastal riideannetusi. Kilode keeles on see 900 709 kilogrammi, mis on 70% enam kui 2014. aastal. Suurem osa sellest ehk üle 420 tonni koguti Tallinna Jäätmekeskuse kogumiskonteinerite kaudu, mille tühjendamise ning sisu käitlemise eest vastutab Humana. Humana poodides koguti üle 230 tonni, ligikaudu sama palju annetasid teised organisatsioonid ja ettevõtted.

Humana tegevjuht Margus Suik: „Oleme oma 2015. aasta kogumise tulemustega kindlasti rahul. Heameel on tõdeda, et Tallinna ja lähiümbruse inimesed on väga hästi omaks võtnud tänavatel paiknevad kogumiskonteinerid. Seda tõendab stabiilselt kasvav annetuste maht. See annab julgust koostöös Tallinna Jäätmekeskusega plaanida kogumiskonteinerite võrgu laiendamist ka 2016. aastal.“

Eelmisel aastal Humana sorteerimiskeskuses läbisorteeritud 10 000 tonnist moodustab Eestis kogutu juba arvestatava 9%. Siiski ei ole see veel Eesti kogumise lagi, sest hinnanguliselt viskab iga inimene aastas ära kümmekond kilo vanu riideid, jalatseid ja tekstiilijääke. Kuna Eestis tekstiilijäätmeid ei põletata, siis tuleb riiete prügilatesse ladustamise vältimiseks rõivakogumist pidevalt edasi arendada. 2015. aastal ennetati tänu riideannetustele 900 tonni tekstiili ladestamine.

Humana kauplustes müüdi 2015. aastal ligi 3 miljonit eset, ülejäänud läbisorteeritud kaup valdavalt eksporditi. Esemed, mis ei sobi kandmiseks ei Eestis ega mujal, jõuavad Humana sorteerimiskeskusest ümbertöötlustehastesse. Seega on kõik annetatud esemed endale uue elu leidnud.

Veoautode kolonn